Editie 9: weer een stap verder.....

DE TRAININGSDAGEN VAN 25 EN 26 JANUARI
Op het kantoor van Plateau aan de Atoomweg kregen de trainees in twee dagen weer nieuwe bagage mee voor in hun rugzakje voor hun reis door corporatieland. De Dag van Betekenis heeft ditmaal als thema: Wrijving geeft glans, een dag over teamontwikkeling en groepsdynamica. Gevolgd door de Ambachtsdag over wat erbij komt kijken binnen een corporatie als je met Asset Management aan de slag gaat.

 

 

Wrijving geeft glans: een dag over teamontwikkeling en groepsdynamica
De trainers verzorgden deze dag met aandacht voor zowel het lidmaatschap van een groep als leiderschap. Aan de ene kant een serieus onderwerp over wrijving in een groep en hoe je hiermee omgaat. Ga je je aan de ander irriteren of is het gedrag van de ander een kans om te leren, zonder het te veroordelen. Aan de andere kant hilarische momenten afgewisseld met opperste concentratie als de trainees balanceren op 2 wipwappen, elkaar de hand reiken en de opdracht om conform de regels aan de overkant te komen, laten slagen. Wie neemt het leiderschap op zich, formeel en informeel en op welke momenten? En hoe zorg je als leider dat je gebruik maakt van de inzichten en kennis van je team?

En wat doe je als teamlid op momenten dat het niet zo gaat zoals je wilt? Als sprake is van een conflict, al voelt dat misschien niet eens zo omdat je liever zo’n situatie vermijdt. Hoe stap je van de Dramadriehoek in de Winnaarsdriehoek? Diverse modellen komen voorbij en inzicht in de manier waarop je omgaat met conflicten en wat daarin je voorkeursstijl is geeft een optie om het wellicht op een ander moment eens anders aan te pakken. De trainees ervaren in oefeningen hoe (persoonlijk) leiderschap vorm krijgt en welk gedrag wel of juist niet bevorderend is voor het bereiken van het doel.

Dat in de groep een ambitie aanwezig is om te groeien blijkt uit de vraag om na deze geslaagde opdrachten verderop in het traineeship nogmaals uitgedaagd te worden met nog ‘moeilijkere’  teamopdrachten. Wie weet wat de toekomst gaat brengen…..

Ambachtsdag Vastgoed
Tijdens de trainingsdag Vastgoed behandelden de trainers de verschillende aspecten van het vastgoedsturingsproces bij corporaties. Waarom is vastgoedsturing belangrijk en waarom zijn corporaties zo druk met het vormgeven van portefeuille- en assetmanagement? Ze bespraken uit welke niveaus het vastgoedsturingsproces bestaat en wat er op elk niveau (strategisch, tactisch en operationeel) nodig is om goed te kunnen sturen op de prestaties van de vastgoedportefeuille. Zo werd duidelijk wat portefeuillemanagement inhoudt en wat een goed portefeuilleplan is, wat op tactisch niveau de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van assetmanagers zijn, hoe je een goede performance analyse uitvoert en tot optimaal complexbeleid komt, en hoe de verbinding kan worden gelegd tussen de verschillende niveaus.

De trainees werkten een casus uit, waarin zij, als ware assetmanagers, moesten bepalen wat ze met een concreet vastgoedcomplex wilden doen. Slopen of niet? En waarom? Wat was het daarbij behorende complexbeleid?

Daarnaast belichtten de trainers de actualiteiten op het gebied van duurzaamheid. Onder andere de huidige wet- en regelgeving en waar deze heen gaat in de toekomst, en C02 neutraliteit in relatie tot vastgoedsturing.

Tenslotte was er aandacht voor de vertaling van het complexbeleid naar de uitvoering daarvan in de praktijk en keken de trainees naar een aantal organisatorische vraagstukken waar corporaties mee te maken krijgen bij het implementeren van vastgoedsturing.

 

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl