Meet & Show Talent in Huis 9

DE MEET & SHOW VAN 7 DECEMBER
In ‘Het Huis Utrecht’ namen de trainees ons mee op de reis die zij (mee)maken in corporatieland.
Dat deden ze aan de hand van de presentatievorm Pecha Kucha.
Bevlogen, kritisch en met de nodige humor kreeg het publiek inspiratie in de schoot geworpen.
Vooraf kwamen mentoren bij elkaar in het kader van het begeleidende mentorprogramma dat we bieden.

Meet up mentoren
Een gelegenheid om kennis te delen over het mentorschap, te sparren over uitdagingen en opgedane ervaringen en zelf te groeien in mentorschap.
Aansluitend ontmoetten leidinggevenden, mentoren en trainees elkaar tijdens een heerlijke lunch. Een mooie gelegenheid om op informele wijze contact te leggen met die ene trainee die je toch nog graag even wilde spreken of andersom.

Show-time!
Wat een prachtige presentaties met evenzo mooie boodschappen kwamen in vliegende vaart langs tijdens de Meet & Show! In vliegende vaart, dankzij de presentatievorm ‘Pecha Kucha’. Een van origine Japanse presentatievorm.
Dit betekent letterlijk vertaald ‘prietpraat’. Pecha Kucha is een presentatie van 20 dia’s, die elk precies 20 seconden in beeld blijven. Bedacht in Japan in de bouwsector, waar ze genoeg hadden van ellenlange saaie presentaties.
Een Pecha Kucha dwingt tot de essentie te komen in een korte tijd, wat natuurlijk een grondige voorbereiding vraagt van de presentator.

De één vertelt over zijn reis aan de hand van de metafoor van een huis met diverse kamers. De ander gebruikt getekende slides. Niet alleen door de inhoud, maar ook de vorm van de presentatie, leren we de trainees weer beter kennen.

Rake verhalen over ‘Waarom bij een woningcorporatie willen werken’, over waardevol werk en over bewustzijn dat je salaris betaald wordt door huurders en het effect daarvan.

Over hoe belangrijk een huis, beter gezegd een ‘thuis’ voor iemand is.

Over of je wel echt iets anders mag vinden, of dat je dan raar word aangekeken.

En voorbeelden van zelfreflectie, waar bijvoorbeeld uit naar voren komt dat een kwaliteit of talent dat je hebt, ook minder leuke keerzijde heeft.

Grappige anekdotes over onbegrijpelijke kantoortaal gaan vooraf aan confronterende oneliners als ‘Er is maar één aarde’ en hoe gaat de corporatiesector daarmee om?’

Scherpe vragen, constateringen en uitdagingen, ideële plannen en ‘omdenken’ wisselen elkaar in rap tempo af.
Is het nu tijd om beleid te veranderen en mogelijkheden te vinden om voortaan standaard Label A duurzame woningen te bouwen? De urgentie is voelbaar in de zaal om stappen te zetten zonder dat er een klip en klaar beeld is van hoe de toekomst eruit gaat zien. En juist hier is vertrouwen in elkaar en in hoe je de toekomst vandaag vorm kunt geven voor jezelf en de sector essentieel.

Aangezien de trainees hun visie op de corporatiesector geven en de vragen die dit bij hen oproept bieden ze met hun frisse blik ook een spiegel aan de corporaties. Prikkelende vragen als:
– Gaat het nou om de Klant of om de Woningwet?
– Waarom gaat de directeur niet een keer logeren bij een huurder?
– Hoe ga je om met het spanningsveld tussen leefomgeving versus winst?
– Durf je meer ballen te hebben dan de kerstboom?

Leuk om te merken is dat na de presentaties de vragen uit het publiek van mentoren en leidinggevenden van grote meerwaarde zijn omdat deze leiden tot verdieping en ideeën uitwisselingen.

Wat ons verder opviel is de aandacht voor duurzaamheid in de presentaties, de wil om samen te werken en kennis te delen om deze in te kunnen zetten. Zoals bijvoorbeeld met een CO2 neutrale ‘mobiele brigade’.
De corporaties doen hun ‘stoffige imago’ in positieve zin geen eer aan.
De trainees hebben hun blik op de toekomst gericht en hoe de sector zich hier naartoe kan bewegen.

De positieve reacties van de leidinggevende en mentoren op deze middag bevestigden de waarde van de Meet & Show.

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl