Trainees

Wie zijn de huidige trainees in Talent in Huis?
Wat doen voormalig Talent in Huis-trainees inmiddels?
En hoe kan ik zelf trainee worden?

 – Huidige trainees
Editie 9 en 10 van Talent in Huis tellen 23 trainees, die ieder drie keer een half jaar bij drie van de deelnemende 17 corporaties en de brancheorganisatie werken.

– Oud-trainees
Na 8 edities Talent in Huis telt Nederland inmiddels 78 voormalig Talent in Huis-trainees. Het grote merendeel (>75%) van deze groep ging na Talent in Huis bij een woningcorporatie aan de slag. Dat gebeurde niet via een baangarantie, want die is er niet. Vanaf de laatste twee maanden van het programma kunnen corporaties trainees benaderen om na afloop van het programma bij hen te komen werken. Tot nu toe vonden vele oud-trainees op deze manier een prachtige vervolgbaan bij een woningcorporatie. Andere mooie plekken waar trainees zijn gaan werken zijn o.a. Ministerie van BZK en diverse zorginstellingen.

– Trainee worden?
Wil jij graag trainee in Talent in Huis worden? Wil jij graag werken aan jezelf om in de toekomst samen van betekenis te zijn in het sociaal domein? Houd dan de sollicitatiebutton op deze website in de gaten. De werving en selectie voor een nieuwe groep trainees start zodra er voldoende traineeplekken bij woningcorporaties beschikbaar zijn. De ervaring leert dat dat meestal in september of januari is.

Solliciteren voor editie 11 van Talent in Huis is nu gestart! Dit doe je via de button op deze site voor 31 oktober as. Solliciteer je, houd dan 13 en 20 november 2018 vrij in je agenda. Op die dagen vinden ronde 1 en 2 van de selectiedagen plaats in bijzijn van de deelnemende woningcorporaties. Begin januari vinden intakes en de eerste trainingsdagen plaats. En op 14 januari 2019 is je eerste werkdag.

©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl