Editie 12 presenteert Corporaties van de Toekomst (2030)

Had jij tien jaar geleden gedacht dat we in 2021 de eerste toeristen naar de ruimte zouden sturen? Dat je je boodschappen zou betalen met je telefoon of dat je je in een wereldwijde pandemie zou bevinden? Vast niet. Het is ongelofelijk hoe de wereld in 10 jaar kan veranderen. Onze constante drift naar vooruitgang en efficiëntie maakt dat de wereld van nu alweer heel anders is dan de wereld van morgen. Wat betekent dat voor jou als organisatie? Hoe groei je succesvol naar de toekomst? Met welke trends en ontwikkelingen houd je rekening en hoe anticipeer je daarop met behoud van je diensten? Wat is dan écht belangrijk?

De trainees van Talent in Huis editie 12 mochten zich in deze vragen vastbijten tijdens de teamopdracht ‘Corporatie van de toekomst’. Het traject startte in het najaar van 2020 en bracht hen in verschillende stappen tot een woningcorporatie die helemaal toekomstproof is mét een goed onderbouwde business-case. De opdracht luidde: Maak een visionair en onderbouwd ontwerp van de corporatie van de toekomst in 2030 met daarbij de onderzoeksvraag: Hoe ziet de omgeving van woningcorporaties eruit in de toekomst? Dit leidde tot een strategische exercitie van verschillende stappen waarbij de trainees onder begeleiding van Thijs Turèl en Annette van Driel scenario’s ontwierpen, visies bepaalden en een businessmodel opzetten. Het resultaat hiervan presenteerden de trainees tijdens de Show & Go in juni 2021 aan betrokkenen van de corporaties. Check hier de aftermovie! Punten sparen voor je vrijheid, tot in de kern digitaliseren tot je geen personeel meer nodig hebt en alleen nog maar verhuren aan de middeninkomens. Klinkt interessant toch? Lees hieronder meer over de visie van de trainees en hun corporatie van de toekomst.

CORPORATIES VAN DE TOEKOMST
De trainees realiseerden zeven verschillende corporaties met elk een eigen toekomstbeeld en visie op de rol van de corporatie. Belangrijk hierin was dat ze een relevant, radicaal en plausibel toekomstbeeld schetsen. Een beeld dat het dominante denken doorbreekt en consistent is met de context van nu. De grootste uitdagingen voor de toekomst liggen volgens de trainees op de volgende terreinen: toenemende segregatie, exponentiele groei van de technologie, vergrijzing, uitstroming van bijzondere doelgroepen, klimaatverwarming en de spanning op de woningmarkt. Zij laten je zien welke rol hun corporatie hierin neemt:

Big Brother ‘de corporatie die een oogje in het zeil houdt en je een zetje in de juiste richting geeft’. De overstap van een instelling naar de woningmarkt waarbij je op jezelf gewezen bent is voor uitstromers vaak erg groot. De kans op terugval ligt daarom ook voor veel van hen op de loer. Big brother corporatie ondersteunt huurders die die overstap maken. Ze zorgen voor een zachte landing en fungeren als tusseninstantie tussen de instelling en woningmarkt. Als je wilt huren bij Big brother moet je wel bereid zijn om een stuk van je privacy in te leveren! Je wordt namelijk beloond voor goed gedrag. Je leert hierdoor hoe je samenleeft, hoe je bijdraagt aan de community en ook hoe je voor jezelf zorgt.

Cohabitat – Cohabitat is een corporatie gericht op mensen en biedt met haar missie het antwoord op de toenemende vereenzaming, segregatie en wooncrisis. Bij Cohabitat doe je het samen en is iedereen gelijk. De huurprijs wordt berekend in vaste percentages, de uiteindelijke prijs is afhankelijk van je inkomen. Niet de WOZ-waarde als uitgangspunt maar de mensen zelf! Cohabitat ondersteunt bij het creëren van een eigen identiteit en maatschappelijke meerwaarde. En zorgt voor verbinding tussen woongroepen, bewoners en sociale partners.

Digifit Woco –  Wij willen goede, betaalbare huurwoningen aanbieden door de kosten met 50% te reduceren door een grote digitaliseringsslag te maken”. Digifit Woco is een corporatie die de toenemende digitalisering van onze samenleving als kracht ziet en benut hierin haar kansen. De corporatie zet data en algoritmes in om processen efficiënter en effectiever in te richten. Dit leidt tot minder leegstand, een betere matching tussen huurders en woningen én tot een betere doorstroom. Door het collectief ingekochte building information model ligt 3D bouwen voor de hand en kan het verhuurproces volledig digitaal worden ingezet.

CommunitopiaHuur je bij deze corporatie? Reken er dan op dat jij een duit in het zakje moet doen in deze zelfsturende gemeenschap. Samen met jouw buren kies je de koers van jullie buurt en realiseren jullie je eigen plannen. Meedoen is een pré. Het sleutelwoord is: samen. Samen, als community. ‘’Wij staan voor inclusiviteit en innoveren rond duurzaamheid en milieu’’. Door de focus op ‘’samen meedoen’’ werkt deze corporatie aan het verminderen van eenzaamheid, het vergroten van de integratie van statushouders en beschikbaar stellen van een mooie plek voor starters!

RIFMet de huidige woningmarkt is het voor huishoudens met een middeninkomen lastig om een geschikte woning te vinden. Kopen is te duur en ze verdienen dan weer teveel om sociaal te huren. Corporatie RIF is er voor alle middeninkomens die tussen wal en schip vallen. De corporatie biedt een passende woning voor iedere levensfase, full package woningen, gemeenschappelijke ruimtes en selecteert aan de voordeur. ‘’Je kan bij ons je hele leven lang passend wonen zodat je de mogelijkheid hebt om in dezelfde omgeving te blijven wonen. En zetten daarbij in op het gebruik van witgoed, stoffering en meubilair.’’

Groenwold‘’Wij bieden een nieuwe woonvorm in een vrijblijvende community aan, namelijk het samen wonen in je eigen taartpunt in het groen én vlakbij de stad. Onze prefab woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens. Wij richten ons op het huisvesten van empty nesters en stimuleren jongeren om met de inzet van huurkorting in ruil voor social return bij ons te komen wonen. Onze doorstroomservice (inclusief verleidingscampagne) aan corporaties draagt bij aan het tegengaan van eenzaamheid en bevorderen van doorstroming op de overspannen woningmarkt. GroenWold Wonen, sociaal, groen, doen!’’

SpringplankDeze landelijke corporatie staat volledig in het teken van de doelgroep die ze dient. Namelijk, uitstromers van instellingen als gevolg van de extramuralisering. De Springplank ontziet andere corporaties door deze dienst aan te bieden. In ruil daarvoor zijn die corporaties aandeelhouders van het Springplanksysteem. Alle corporaties staan een deel van hun vastgoed af zodat de Springplank ze kan beheren en toewijzen aan huurders met een bijzondere achtergrond. Een win- win situatie!

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl