Editie 9: de eerste trainingen

Wat deden we tijdens deze eerste tweedaagse? Hoe zagen de eerste Dag Vol Betekenis en Ambachtsdag er uit?

Donderdag 18 mei: Dag Vol Betekenis #1
In de ‘Dagen Vol Betekenis’ staat het persoonlijke en professionele leiderschap centraal. Deze eerste dag ging om kennismaken op een dieper niveau, het ontdekken van waarden en drijfveren en het verkennen van elkaars Profile Dynamics-profiel. Ook is iedere trainee (samen met een buddy uit de groep) aan de slag gegaan met het invullen van het POP, zodat leerdoelen scherper worden. Namens Plateau verzorgden Lotte (Reneman) en Sjors (Talsma) deze dag.

Vrijdag 19 mei: Ambachtsdag #1
‘Ambachtsdagen’ zijn de inhoudelijke trainingsdagen, waarin je kennis en vaardigheden ontdekt die je als trainee kunt gaan toepassen bij jouw corporatie. Deze eerste Ambachtsdag stond in het teken van lean. De trainees hebben, onder begeleiding van trainer Coen Brouwer en (oud-trainee) Pieter Logtenberg, kennis gemaakt met de principes waarop lean is gebaseerd. Continu verbeteren met de klant als uitgangspunt. Daarbij hebben ze geleerd hoe ze op een effectieve wijze de klantbehoefte kunnen achterhalen, kunnen ze verspillingen in processen zien en weten ze dat ze zonder een goede probleemstelling (het verschil tussen een huidige en gewenste situatie) niet vlug een gedragen en succesvol resultaat kunnen bereiken. Huiswerkopdracht is om hun eigen opdracht scherp te krijgen samen met de opdrachtgever. Op deze eerste dag over lean komt later in het programma een vervolg.

 

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl