Programma

Het Talent in Huis-programma, dat Creatieve Toekomstmakers wil helpen groeien, duurt anderhalf jaar. Tijdens deze periode werken trainees drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie, en elke corporatie ontvangt minstens drie trainees. De trainees maken deel uit van een afdeling en werken als volwaardig medewerker mee in de dagelijkse praktijk. Iedere periode werken ze aan een nieuwe praktijkopdracht, geformuleerd door de corporatie. Daarnaast schrijven ze een 100-dagenverslag en meerdere adviezen gericht op de corporatie waar ze op dat moment werken. Ze volgen een inhoudelijk trainingsprogramma waarin vakkennis centraal staat (de ‘Ambachtsdagen’) en een programma waarin persoonlijk leiderschap centraal staat (de ‘Dagen van Betekenis’).

 

Dagen van Betekenis
‘Dagen van Betekenis’ zijn een combinatie van trainen en inspireren gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het zijn dagen waarop trainees zichzelf en anderen goed leren kennen via inspiratie, prikkeling, uitdaging en confrontatie. Dat betekent bijvoorbeeld met iets nieuws oefenen in een veilige omgeving en een duwtje krijgen om het vervolgens in de ‘echte wereld’ te gaan toepassen. Confrontatie met jezelf en de diepte in, op basis van inspiratie van ‘buiten’.

Tijdens deze zoektocht naar Creatieve Toekomstmakers ontwikkelen de trainees zelfkennis, nieuwe vaardigheden en doen ze waardevolle, grensverleggende ervaringen op. Dit betekent veel ‘eerste keren’ – momenten waarop trainees een ‘zalmsprong’ maken: waarin ze het beste in zichzelf ontdekken en ze sneller leren dan ze van te voren hadden gedacht.

Ambachtsdagen
Een strategisch denker en doener bij een corporatie móet kaas gegeten hebben van het werkveld en de bedrijfsprocessen van de organisatie waar hij of zij voor werkt. Kortom: bekend zijn met het ambacht.

In voortdurende verandering is het hebben, ontwikkelen en kunnen ‘vrijmaken’ van nieuwe kennis cruciaal. In deze ‘Ambachtsdagen’ staat de kennis die al in de sector aanwezig is centraal. Samen met experts op ieder thema, voormalige Talent in Huis-trainees en andere betrokkenen bieden deze ‘Ambachtsdagen’ alle (actuele) basiskennis op cruciale corporatie-thema’s. Tijdens de ‘Ambachtsdagen’ combineren we dit met de intelligentie en frisse blik die de trainees meenemen en zetten we steeds in op het creëren van nieuwe kennis en inzichten die ze vervolgens mee terug nemen naar de corporatie waar ze werken.

Dat betekent voor de trainees dat ze kennis ontwikkelen op de inhoudelijke corporatie-thema’s waarvan we nu al weten dat ze relevant zijn voor trainees én actuele onderwerpen die zich tijdens het programma aandienen. Via trainingen, opdrachten, excursies, ‘heat-experiences’ en andere nieuwe manieren van leren zal er in de ‘Ambachtsdagen’ o.a. aandacht zijn voor beleidsontwikkeling, vastgoed(management en-beheer), financiën, digitalisering, de rol van de bewoner, woonruimteverdeling, gebiedsontwikkeling, ketensamenwerking, duurzaamheid en energie.

Niet ieder thema zal in dezelfde hoeveelheid tijd of in dezelfde vorm (training, excursie, opdracht, etc.) aan bod komen. Wel streeft het geheel aan ‘Ambachtsdagen’ na om compleet te zijn. Dat betekent dat we ook gaandeweg het programma thema’s zullen toevoegen, in overleg met corporaties en experts.

Naast Ambachtsdagen en Dagen van Betekenis, zijn/is er ook nog:

Vaardigheidsdagen
Een verbonden leider beweegt niet alleen zichzelf, maar ook de anderen om haar of hem heen. De Dagen van Betekenis en Ambachtsdagen wisselen we daarom af met vaardigheidsdagen. Casuïstiek uit de praktijk van de trainee staat centraal tijdens deze sessies. Tijdens vaardigheidsdagen komen de o.a. de volgende thema’s aan bod: een Persoonlijk Ontwikkel Plan schrijven, sterk presenteren, strategisch netwerken, risicomanagement, projectmatig werken en natuurlijk creatief werken wordt hierbij behandeld.

Werkbezoeken
De trainees brengen aan elke corporatie – binnen de betreffende editie – een werkbezoek. Het doel van de werkbezoeken is tweeledig. De trainees maken kennis met de visie, strategie van de corporatie en hoe dat vorm krijgt in de praktijk. En er is gelegenheid voor zowel trainees als corporaties die niet bij elkaar zijn ingedeeld in het traineeprogramma, om nader met elkaar kennis te maken.

‘Heat-experiences’ en ‘GEM-shacks’
In een globaliserende wereld is het waardevol om te ervaren wat het betekent om samen te werken met mensen uit een andere cultuur. Talent in Huis werkt samen met het GEM Programme, een prijswinnend traineeprogramma uit Groot-Brittannië. GEM’s werken één jaar bij een corporatie in Engeland, Wales, Schotland of Ierland. Ondertussen volgen ze een trainingsprogramma en krijgen ze uitdagende kansen via ‘Heat-experiences’ en ‘GEM-shacks’. Dit zijn initiatieven waarin GEM’s hun grenzen kunnen opzoeken en verleggen. In Talent in Huis bieden wij in deze editie diezelfde ruimte hiervoor.

Coaching
Trainees krijgen een aantal keer één-op-één coaching, waar tijd en aandacht is voor specifieke vraagstukken rond persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze sessies met een coach vanuit Talent in Huis, is ruimte voor persoonlijke verdieping, n.a.v. thema’s die naar voren komen uit het dagelijks werk, de ontwikkeling die een trainee doormaakt en de uitdagingen waar hij of zij tegen aan loopt.

Profile Dynamics profiel
Als input voor de persoonlijke ontwikkeling van de trainees zetten we Profile Dynamics® in. Dit is een inspirerend instrument dat inzicht geeft in drijfveren en waarden van mensen, teams en organisaties. Als mensen kunnen doen waar zij goed in zijn, een taak en een werkomgeving hebben die past bij hun drijfveren, zijn ze niet alleen heel gemotiveerd maar presteren ze ook veel beter. Dat is de basis van het gedachtengoed van Profile Dynamics®. Het unieke persoonlijke Profile Dynamics profiel wordt individueel teruggekoppeld en besproken door een van onze vaste trainers. Het profiel dient als input voor het persoonlijke ontwikkel plan (POP). De trainee maakt een POP aan de hand van het format en bespreekt dit met zijn of haar mentor en leidinggevende.
De profielen komen in de loop van het traineeprogramma af en toe terug, geïntegreerd in de Dagen van Betekenis, de werksessies en de coaching.

Mentoren en mentorprogramma
Elke corporatie heeft een mentor die voor de trainee beschikbaar is. Iemand die er is, waar de trainee bij terecht kan. Met vragen over het reilen en zeilen van de corporatie, over het vinden van je plek, en voor het bespreken van hoe het gaat. De mentor ziet de trainee regelmatig en heeft zicht op hoe de trainee werkt, functioneert en ontwikkelt. Een mentor hoeft geen coach te zijn of problemen op te lossen, maar vooral een luisterend oor te bieden en de weg te wijzen. Om mentoren te faciliteren in hun rol, bieden we hen een kort en krachtig mentorprogramma aan van drie halve dagen.

Creatief leiderschap voor leidinggevenden
Hoe doe je dat, ‘leiding geven aan Millennials’? En hoe creëer je een klimaat waar ruimte is voor lef, speelsheid, humor, openheid en nieuwe ideeën? Een creatief klimaat is een omgeving waarin het fijn is om te zijn en uitdagend om deel van uit te maken. Dat vormt de basis voor ‘creatief toekomst maken’, voor vernieuwen en in een flow met elkaar werken. Daar heb je niet alleen trainees voor nodig, maar alle collega’s. Én dus leidinggevenden die weten wat ‘creatief leiderschap’ is, wat je er aan hebt en hoe je het doet. Dat leren ze in dit vierdaags traject. Als creatief leider ben je en voel je je verantwoordelijk voor het creëren van een creatief klimaat, een stimulerende werkomgeving, en ondersteun je collega’s en teams bij het losmaken en inzetten van creativiteit als voorwaarde voor innovatie.

Na deze creatief leiderschapsdagen heeft de leidinggevende veel concrete tools en ideeën gekregen om zijn/haar leiderschap een flinke dosis creativiteit mee te geven. Hiermee zijn ze in staat anderen te stimuleren tot meer creatief gedrag en het behalen van betekenisvolle resultaten. Mensen om hen heen ervaren hem/haar als een inspirerende, enthousiaste en energieke leider. Bovendien voelen mensen zich tot hem/haar aangetrokken omdat hij/zij hen helpt om op een realistische manier bijzondere kansen te benutten.

 

©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl