Programma

Het Talent in Huis-programma, dat Wereldse Leiders wil helpen groeien, duurt anderhalf jaar. Tijdens deze periode werken trainees drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie. Ze maken deel uit van een afdeling en werken als volwaardig medewerker mee aan de dagelijkse praktijk. Ze volgen een inhoudelijk trainingsprogramma waarin vakkennis centraal staat (de ‘Ambachtsdagen’) en een programma waarin persoonlijk leiderschap centraal staat (de ‘Dagen Vol Betekenis’).

Dagen Vol Betekenis

Dagen Vol Betekenis’ zijn een combinatie van trainen en inspireren. Het zijn dagen waarop trainees zichzelf en anderen goed leren kennen via inspiratie, prikkeling, uitdaging en confrontatie. Dat betekent bijvoorbeeld met iets nieuws oefenen in een veilige omgeving en een duwtje krijgen om het vervolgens in de ‘echte wereld’ te gaan toepassen. Confrontatie met jezelf en de diepte in, op basis van inspiratie van ‘buiten’.

Tijdens deze zoektocht naar Werelds Leiderschap ontwikkelen de trainees zelfkennis, nieuwe vaardigheden en doen ze waardevolle, grensverleggende ervaringen op. Dit betekent veel ‘eerste keren’ – momenten waarop trainees een ‘zalmsprong’ maken: waarin ze het beste in zichzelf ontdekken en ze sneller leren dan ze van te voren hadden gedacht.

We maken met de trainees een wereldreis, over alle continenten. We ‘cherrypicken’ uit alles wat goed is, zich heeft bewezen of waarvan wij vermoeden dat het zich in de nabije toekomst zal bewijzen.

Zo raadplegen we bijvoorbeeld:

  • de Noord-Amerikaanse Stephen Covey voor klassiek westers leiderschap
  • het Afrikaanse Ubuntu, Deep Democracy en Mandela
  • de wijsheid en spiritualiteit uit Azië via bijv. Krishnamurti, Gandhi en Confucius
  • Zuid-Amerika voor inzicht in de Indiaanse wijsheid en groepscultuur
  • verschillende conflictculturen (bijv. het Midden-Oosten)

We verbinden de Dagen Vol Betekenis ook met onze Engelse partner, het GEM-programme. Wellicht ontmoeten we onderweg, op onze wereldwijze zoektocht nog andere partners die ons inspireren. Kortom: we voeden trainees met alle rijkdom aan leiderschap, uit de hele wereld. We gaan ’global’ in de zoektocht naar impact, werk- en levensgeluk.

Ambachtsdagen

Een strategisch denker en doener bij een woningcorporatie móet kaas gegeten hebben van het werkveld en de bedrijfsprocessen van de organisatie waar hij of zij voor werkt. Kortom: bekend zijn met het ambacht.

In voortdurende verandering is het hebben, ontwikkelen en kunnen ‘vrijmaken’ van nieuwe kennis cruciaal. In deze ‘Ambachtsdagen’ staat de kennis die al in de sector aanwezig is centraal. Samen met experts op ieder thema, voormalige Talent in Huis-trainees en andere betrokkenen bieden deze ‘Ambachtsdagen’ alle (actuele) basiskennis op cruciale corporatie-thema’s. Tijdens de ‘Ambachtsdagen’ combineren we dit met de intelligentie en frisse blik die de trainees meenemen en zetten we steeds in op het creëren van nieuwe kennis en inzichten die ze vervolgens mee terug nemen naar de corporatie waar ze werken.

Dat betekent voor de trainees dat ze kennis ontwikkelen op de inhoudelijke corporatie-thema’s waarvan we nu al weten dat ze relevant zijn voor trainees én actuele onderwerpen die zich tijdens het programma aandienen. Via trainingen, opdrachten, excursies, ‘heat-experiences’ en andere nieuwe manieren van leren zal er in de ‘Ambachtsdagen’ o.a. aandacht zijn voor beleidsontwikkeling, vastgoed(management), financiën, de rol van de bewoner, woonruimteverdeling, gebiedsontwikkeling, ketensamenwerking, duurzaamheid en energie.

Niet ieder thema zal in dezelfde hoeveelheid tijd of in dezelfde vorm (training, excursie, opdracht, etc.) aan bod komen. Wel streeft het geheel aan ‘Ambachtsdagen’ na om compleet te zijn. Dat betekent dat we ook gaandeweg het programma thema’s zullen toevoegen, in overleg met corporaties en experts.

Intervisie en praktisch leiderschap

Een verbonden leider beweegt niet alleen zichzelf, maar ook de anderen om hem of haar heen. ‘Intervisie en praktisch leiderschap’ zijn middagen of ochtenden waarin cases van de trainees centraal staan. Aan de hand van een trainer van Talent in Huis wordt de groep klaargestoomd om deze sessies zelf te gaan organiseren en begeleiden. Naast het gebruik van verschillende gespreks- en werkvormen, biedt het terugkerende onderdeel ‘praktisch leiderschap’ handvaten, theorie en modellen die direct tijdens het werk van waarde en op concrete situaties toepasbaar zijn.

‘Heat-experiences’ en ‘GEM-shacks’

In een globaliserende wereld is het waardevol om te ervaren wat het betekent om samen te werken met mensen uit een andere cultuur. Talent in Huis werkt samen met het GEM Programme, een prijswinnend traineeprogramma uit Groot-Brittannië. GEM’s werken één jaar bij een corporatie in Engeland, Wales, Schotland of Ierland. Ondertussen volgen ze een trainingsprogramma en krijgen ze uitdagende kansen via ‘Heat-experiences’ en ‘GEM-shacks’. Dit zijn initiatieven waarin trainees hun grenzen kunnen opzoeken en verleggen. In Talent in Huis bieden wij deze editie ruimte hiervoor.

Coaching

Het sluitstuk van het leren gebeurt in één-op-één coaching. Tijdens deze sessies met een coach vanuit Talent in Huis, is ruimte voor persoonlijke verdieping, n.a.v. thema’s die naar voren komen uit het dagelijks werk, de ontwikkeling die een trainee doormaakt en de uitdagingen waar hij of zij tegen aan loopt.

©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl