Trainees Talent in Huis 11 presenteren vier Corporaties van de Toekomst

Hoe ziet de wereld eruit in 2035? En hoe ziet de nieuwe generatie de rol van woningcorporaties in die wereld? Op de slotbijeenkomst van Talent in Huis 11 inspireerden de tien trainees van deze editie corporatieprofessionals met een kijkje in de keuken bij vier verschillende ‘Corporaties van de Toekomst’. Elk gebaseerd op een ander toekomstscenario. Het was het prikkelende slotstuk van meerdere sessies over toekomstverkenning, missie/visie, strategie en risicomanagement. Ooit gehoord van ‘Legolisering’, ‘Living Labs’ of een ‘Instaptoets’ en benieuwd hoe de wereld van sociaal wonen er over vijftien jaar uitziet? Lees hier meer!

2035: wat ziet de nieuwste generatie?

“Ontwerp de corporatie van 2035”, met die korte zin startte bijna een jaar geleden het avontuur dat de tien trainees van deze editie in verschillende stappen van toekomstverkenning tot business-case bracht. Trainers Thijs Turèl en Annette van Driel – experts op het gebied van scenarioplanning, strategie en risicomanagement – begeleidden de groep in wat een geslaagde zoektocht naar een beargumenteerde én inspirerende visie op de corporatiesector van 2035 werd. In het proces werden bovendien experts uit de sector zelf betrokken om met de trainees mee te denken. Zo ontwierpen vier traineegroepjes vanuit hun blik op 2035 een visie op de rol van de corporatie in de tijd. Met daarin opvallende parallellen als het gaat om hun verwachtingen over de toekomst: toenemende individualisering, vergrijzing, een groeiende kloof tussen arm en rijk en technologie die een steeds grotere rol speelt. Toch zijn de corporatiemodellen uiteenlopend. Van een rol als gemeenschapsfacilitator tot radicale ideeën over alternatieve verdienmodellen en stappen zetten buiten de Woningwet, Talent in Huis 11 ziet kansen!

Wonen Op Maat: nieuwe uitdagingen vergrijzing aanpakken met LEGO-vastgoed

Daan, Marloes en Merel presenteerden Wonen op Maat, een corporatie met flexibel vastgoed  en medewerkers die extra ondersteuning bieden bij het vormen van woongroepen en wooncoöperaties voor ouderen. In een toekomstscenario waarin de vergrijzing extreme vormen aanneemt zien zij een toenemende vraag naar alternatieve woonvormen die beter inspelen op de behoeftes van het leven van ouderen. Sociaal isolement is een risico en de oudere doelgroep geeft aan in verbinding met anderen te willen wonen. Als antwoord op die uitdaging zet Wonen op Maat sterk in op een rol als sociaal facilitator. Een woongroepmakelaar loodst bewoners door het soms stekelige proces van woongroepvorming en helpt in het vinden van een match tussen collectief en individu. Wat past u beter, deze woongroep, of misschien toch het lidmaatschap van wooncoöperatie X? Bovendien investeert Wonen op Maat in flexibel vastgoed. De vastgoedportefeuille ‘LEGOliseert’, om mee te kunnen bewegen met wisselingen die de fysieke en sociale behoeftes van de doelgroep vraagt. Toch samenwonen? We klikken er een verdieping bij! Minder goed te been? Druk op de blauwe knop en uw keuken wordt op uw hoogte afgesteld!

Buurtschap: samenwonen faciliteren in de hechte, gemengde Bloemenbuurt

Waar Wonen op Maat zich specifiek richt op de behoefte van oudere bewoners, zien Leanne, Sira en Ilse een corporatie voor zich die de gemeenschap tussen bewoners op één zet. Individualisering, digitalisering en vergrijzen bieden uitdagingen én kansen als corporaties en partnerorganisaties (zorg, gemeente) samen kiezen voor een andere manier van bouw en beheer. In de toekomstige Bloemenbuurt – de imaginaire buurt waar Buurtschap haar bezit heeft – zijn complexen ontworpen om hechte gemeenschappen mogelijk te maken. In de samenwerking tussen corporatie en andere partijen heeft Buurtschap de anderen overtuigd een verplichte mix tussen koop- vrije sector-  en sociale huurwoning te realiseren. Én ruimtes die voor de gemeenschapsvorming werken. In die gemeenschap, ‘buurtschap’, vernoemd naar de historische samenlevingsvorm buurschap, ondersteunen bewoners elkaar. En maken samen plezier. Bijvoorbeeld in het buurtcafé: een hippe ontmoetingsplek waar je echt wil zijn. Die uitnodigt, waar thuiswerkers werken, en je samen koffie drinkt. Of waar je even een decoupeerzaag uit de gemeenschappelijke gereedschapsvoorziening haalt. De rol van corporatie Buurtschap is faciliterend: fysiek mogelijk maken dat het buurtschap draait. inspelen op de behoeftes die bewoners, aangevoerd door de door hen gekozen buurtburgemeester.

De corporatie als werkgever: wijken waar iedereen werkt en Living Labs

Dieuwertje en Jerney gaan voor een fundamentele koerswijziging. Als door technologie banen verdwijnen en mensen dreigen aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen, zou de corporatie dan een rol als werkgever kunnen oppakken? Met dat idee als basis ontstaat een totaal andere organisatie, waarin werk en maatschappelijke meerwaarde het uitgangspunt is. Ook als het gaat om de verdeling van huizen. De inkomenstoets is afgeschaft. In de corporatie van de toekomst mogen mensen met elk inkomen wonen, op de voorwaarde dat zij voor maatschappelijke meerwaarde zorgen. Het ideaal is een wijk waarin alle functies wonen: de leraar, de verpleger en de politieman wonen naast de consultant en horecaondernemer. Om dit ideaal te realiseren is er een instaptoets: op basis van data over de wijk wordt bepaald wat de wijk nodig heeft en wie wel en niet mag ‘instappen’. Daarnaast heeft de corporatie een rol als incubator voor nieuwe bedrijfjes. Huurders kunnen er voor kiezen met startkapitaal en kennis van de corporatie een start-up te beginnen. Met de corporatie als mede-eigenaar ontstaat een nieuw verdienmodel. Succesvolle start-ups worden verkocht en leveren geld op dat opnieuw kan worden geïnvesteerd. Plus: start-ups zorgen voor energie in de wijk. Klinkt onrealistisch? Met dergelijke Living Labs wordt al geëxperimenteerd in steden als Kopenhagen en op het Marineterrein in Amsterdam.

Zorro Wonen: buiten de Woningwet is ruimte voor échte vernieuwing  

“Wij kiezen ervoor om geen toegelaten instelling te zijn.”. Kevin en Sjoukje kiezen met Zorro Wonen voor een bestaan buiten de Woningwet. Want daar is de ruimte om te doen wat de corporatie écht moet doen – zorgen voor wonen voor iedereen – het grootst. Geen regels over verplichte toewijzing, verhuurdersheffing of andere overheidsbemoeienis. Dat betekent dat ook de financiële voordelen van het toegelaten instellingschap wegvallen en extra geld voor investeringen en onderhoud op een andere manier moet worden aangetrokken. Crowdfunding en beleggingen in buurtactiviteiten leveren inkomsten op, terwijl digitale sturingsinformatie over bv. onderhoud (met 3D vastgoedmodellen) en het niet betalen van de verhuurdersheffing besparing opleveren. Om te laten zien dat dit verhaal ook financieel haalbaar is, presenteerden Kevin en Sjoukje een indrukwekkende begroting. En dan nu wat het werken buiten het systeem oplevert. Zorro Wonen kiest haar eigen doelgroep. De corporatie van de toekomst gaat voor gemengde wijken waarin toewijzing, net als in de Living Labs van Dieuwertje en Jerney, plaatsvindt op basis van hoeveel een bewoner toevoegt aan de wijk. De ideale mix boven urgentie. Met die ideale mix denkt Zorro Wonen ook de ‘zorgrol’ van de corporatie voor bv. leefbaarheid in de wijk te kunnen verkleinen. Die taak ligt niet bij de corporatie, maar bij iedereen in de wijk. In de wereld van 2035 zorgen mensen in wijken er samen voor dat iedereen het goed heeft. De corporatie levert haar bijdrage door wonen voor al die mensen mogelijk te maken en de voorwaarden te scheppen voor levendige wijken.

Wat vinden de corporatieprofessionals?

Na elke presentatieronde volgde een gespreksronde tussen de trainees en de aanwezige corporatieprofessionals, met als doel de inspiratie van de ‘corporaties van de toekomst’ om te zetten in prikkels voor de sector. “Hoe zou jij de ideeën van Buurtschap kunnen gebruiken om jouw corporatie nu een stap verder te brengen?”. Die vragen leverden aanvankelijk gekraak, maar ook interessante gesprekken op. Er volgden voorbeelden van projecten waarin elementen van de gepitchte corporaties van de toekomst – denk aan een koffietent in een zorgcomplex – nu al te zien zijn. Voor de trainees reden om mee te denken over het verbeteren van die projecten. “Wat hebben jullie nodig om nu te starten?” vroeg een strateeg. “Één pilotcomplex en vertrouwen, dan regelen wij het!”. Bij de meer radicale ideeën – “de corporatie als werkgever?”, “alternatieve geldstromen aantrekken?” – ontstonden dromen over een nieuwe realiteit. De aanwezigen haalden duidelijk inspiratie uit de presentaties, maar puzzelden over wat daarmee te doen. Voor Talent in Huis-trainer Edith reden een mini-les transformatiemanagement te geven. Over hoe je een droom over de verre toekomst nodig hebt om uit je patroon te stappen en toe te werken naar ‘écht iets anders’. Daarvoor is een duidelijk toekomstbeeld, bijvoorbeeld een corporatie van de toekomst, één voorwaarde. De andere? Lef, ‘ja!’ durven zeggen tegen de stappen die je nodig hebt om bij dat toekomstbeeld uit te komen. Die boodschap kon rekenen op veel support van de corporatieprofessionals. Te vaak blijft innovatie op dat punt hangen: angst om een succesvolle pilot te vertalen naar een grootschalige aanpak, investeren in data-specialisten of kiezen voor een onzekere maar beloftevolle samenwerking met een nieuwe samenwerkingspartner. Deze slotbijeenkomst en de mooie pitches van de trainees vormden in dat licht een flinke dosis inspiratie. Om in de woorden van één van de aanwezigen te spreken: “Ik weet nog niet hoe, maar ik zeg ja, ja, sowieso ja!”.

 

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl