Editie 9: drukke tijden voor de trainees

Inmiddels zijn ze bijna een half jaar ondergedompeld in de wereld van woningcorporaties, de 11 trainees van editie 9. Ze hebben zich verwonderd en verbaasd, waren blij en teleurgesteld, liepen mee met de huismeester en spraken met de directeur, maakten verschil én stootten af en toe hun neus.

De ambachtsdagen leverden de trainees een ‘LEAN-Yellowbelt’ op en brachten inzicht in het huishoudboekje van een corporatie en de financiële stromen in de sector. De dagen van betekenis stonden in het teken van het verkennen van de persoonlijke levensgeschiedenis, het delen van verhalen die een indruk op hun leven hebben achtergelaten. Welke ‘drijvers’ herken je hierin en hoe uit zich dit in je werk? Doe je altijd je best? Doe je anderen een genoegen? Ben je sterk? Perfect? Of ben je snel?
Daarnaast stonden kwaliteiten centraal en het geven en ontvangen van feedback. Spannend was het om in tweetallen de volgende zinnen af te maken:
– Ik vind je een fijne collega-trainee omdat…..
– Ik vind je geen fijne collega-trainee omdat……
Dat het waardevol bleek dit te doen, daar was iedereen het achteraf over eens. Ook iets om te herhalen met collega’s bij de corporatie?
Op dit moment ronden de trainees hun eerste opdrachten af en leggen de laatste hand aan hun adviesnotities. En tegelijk bereiden ze zich voor op de volgende periode bij een andere corporatie. In sommige gevallen betekent dat zelfs verhuizen, vanwege de grote geografische spreiding van deelnemende corporaties (van Noord-Holland tot Zuid-Limburg).

Terug naar overzicht
©2016 Talent in huis   |   Disclaimer   |   Privacybeleid Plateau BV   |   Klachtenregeling Plateau   |   Algemene voorwaarden Plateau   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl